top of page

סל השירותים שלי

מסע אל "שקט כלכלי" מתחיל באיזון בין הכנסות להוצאות ועמידה בהחזר הלוואות. 
מטרת הייעוץ והאימון שלי היא להביא אתכם לנקודה זו, ומעבר לה

עולם התעסוקה משתנה ללא הכר. עיסוקים ומקצועות נעלמים ואחרים צומחים במקומם. יזמות והקמת עסק יכולים לממש את כל הכישורים והיכולות שלך ולחזק אותך כלכלית.

 
לעסק מצליח יש נוסחה ברורה הדורשת נחישות, התמדה מיקוד במטרה וצבירת ידע רב-תחומי. נעבוד יחד על מודל לקבלת תכנית עסקית ותכנית עבודה לביצוע. 

במשך התהליך אבצע שינוי בתפיסה הכלכלית של העסק והמשפחה שלך. שינוי שמחייב וויתור על מציאות כלכלית נוכחית לטובת מציאות כלכלית אחרת, טובה יותר.  כי גם לעסק שלך וגם למשפחה שלך מגיע שקט כלכלי.   
 
את הייעוץ והאימון להבראת המצב הכלכלי אני ממקד בשינוי החשיבה וההתנהגות הכלכלית שלך.  ​בתהליך ההבראה הכלכלית חלק מהתוצאות הן מידיות.  

את התהליך עברו בהצלחה מאות עסקים ומשפחות בסדנאות ובפגישות פרטניות.     ​​

הייעוץ והליווי הינם אישיים ונעשים תוך שמירה על פרטיות וסודיות. הנתונים כמובן אינם מועברים לאיש.

איך אני יכול לעזור לך?

bottom of page