top of page

יעוץ כלכלי למשפחה

היעד: שיפור המצב הכלכלי של משפחתך

תחומי השירות

כלכלת המשפחה עוסקת בכל תחומי הניהול הכלכלי של משקי בית:


הכנסות, הוצאות, ביטוחים ( רכב, בית, תכולה, בריאות...)


חסכונות (כולל קרן פנסיה)  והשקעות.מטרות ביניים להשגת היעד:


  1.    מיפוי המצב הכלכלי הקיים

  2.    בניית תוכנית עבודה לשיפור המצב הכלכלי

  3.    ביצוע התוכנית לרבות הסדר חובות

  4.    תכנון עתידי במטרה לשינוי החשיבה הכלכלית-התנהגותית באופן עצמאי.


תכנון , ביצוע ובקרת תקציב הן הפעולות העיקריות בתהליך הבראה כלכלית ועל זה אני שם דגש בליווי הכלכלי של המשפחה.


אשמח לעזור למשפחה שלך, כפי שעשיתי למאות משפחות עד היום.

bottom of page