top of page

שאלות ותשובות

אם יש לך שאלה בנושאים יעוץ כלכלי למשפחה, או יעוץ עסקי - אני מזמין אותך לפנות אלי בטלפון ובווטסאפ 052-3992060 או במייל.

 • למה צריך יועץ כלכלי?
  כי משפחה זה עסק ועסק דורש ניהול. יעוץ וליווי כלכלי מאפשר לך לדעת מה המצב הכלכלי האמיתי שלך ולשפר אותו - כלומר: לקבל הרבה יותר עבור אותה הכנסה. לעבור ממינוס לפלוס. ולשמור על מסגרת תקציבית, ללא הלוואות שלא נגמרות לעולם.
 • מה זה תזרים מזומנים?
  רוב המשפחות מדברות במונחים של "כמה" כסף נכנס ויוצא בחשבון הבנק המשפחתי. ניהול תזרים מזומנים מאפשר לדעת מתי הכסף נכנס או יוצא ולתכנן את זרימת ההוצאות, כך שלא תכנסו למינוס ולא תשלמו ריביות מיותרות.
 • מה זה אמצעי תשלום?
  אמצעי תשלום הם כלים ודרכים לביצוע התשלום בפועל. אמצעי התשלום הנפוצים הם: מזומנים, צ'קים, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות כגון הוראות קבע, ואמצעים טכנולוגיים אחרים כגון יישומון Bit או PayBox ריבוי אמצעי תשלום גורם ליצירת מינוס וחוסר שליטה על תזרים המזומנים. כסף שיוצא בצ'ק, באשראי, tu במזומן קשה מאד למעקב. כרטיסי אשראיהם בעצם הלוואה והם הגורם העיקרי ביצירת מינוס בבנק.
 • איך מתחילים באימון ויעוץ כלכלי?
  ראשית מבצעים מיפוי ללמידת המצב הכלכלי הקיים. אחר כך בונים תקציב, הלוקח בחשבון החזר הלוואות וכיסוי המינוס וכן את שאר ההוצאות הקבועות והמשתנות. אין ספק שהאימון הכלכלי מחייב וויתור ושינוי סדרי עדיפויות. השלב הבא הוא בניית תכנית פעולה לביצוע, לרבות ליווי אל סניף הבנק. בהמשך מבצעים מעקב עד ליציאה ממינוס והתייצבות כלכלית.
 • למה צריך יועץ כלכלי?
  כי משפחה זה עסק ועסק דורש ניהול. יעוץ וליווי כלכלי מאפשר לך לדעת מה המצב הכלכלי האמיתי שלך ולשפר אותו - כלומר: לקבל הרבה יותר עבור אותה הכנסה. לעבור ממינוס לפלוס. ולשמור על מסגרת תקציבית, ללא הלוואות שלא נגמרות לעולם.
 • מה זה תזרים מזומנים?
  רוב המשפחות מדברות במונחים של "כמה" כסף נכנס ויוצא בחשבון הבנק המשפחתי. ניהול תזרים מזומנים מאפשר לדעת מתי הכסף נכנס או יוצא ולתכנן את זרימת ההוצאות, כך שלא תכנסו למינוס ולא תשלמו ריביות מיותרות.
 • מה זה אמצעי תשלום?
  אמצעי תשלום הם כלים ודרכים לביצוע התשלום בפועל. אמצעי התשלום הנפוצים הם: מזומנים, צ'קים, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות כגון הוראות קבע, ואמצעים טכנולוגיים אחרים כגון יישומון Bit או PayBox ריבוי אמצעי תשלום גורם ליצירת מינוס וחוסר שליטה על תזרים המזומנים. כסף שיוצא בצ'ק, באשראי, tu במזומן קשה מאד למעקב. כרטיסי אשראיהם בעצם הלוואה והם הגורם העיקרי ביצירת מינוס בבנק.
 • איך מתחילים באימון ויעוץ כלכלי?
  ראשית מבצעים מיפוי ללמידת המצב הכלכלי הקיים. אחר כך בונים תקציב, הלוקח בחשבון החזר הלוואות וכיסוי המינוס וכן את שאר ההוצאות הקבועות והמשתנות. אין ספק שהאימון הכלכלי מחייב וויתור ושינוי סדרי עדיפויות. השלב הבא הוא בניית תכנית פעולה לביצוע, לרבות ליווי אל סניף הבנק. בהמשך מבצעים מעקב עד ליציאה ממינוס והתייצבות כלכלית.
bottom of page