top of page

המדריך להתנהלות כלכלית נכונה - במתנה

המדריך נועד להנחיל התנהלות כלכלית נכונה המאפשרת מימוש מטרות המשפחה. 

 

"כלכלת משפחה" נכונה מאפשרת מימוש מטרות המשפחה בשתי דרכים: 

 

1. תקציב (שהוא אומדן/הערכה) של הכנסות והוצאות על פני פרק זמן עתידי מוגדר, למשל רבעון. 

ראוי ורצוי לבצע ריענון של הערכת תקציב בכל רבעון, כלומר: תכנון ההוצאות וההכנסות לרבעון הקרוב. תכנון עתידי.   

 

2. תזרים ( שהוא הוצאת הכספים בפועל ) ומתבצע כמה פעמים ביום באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי, מזומן, צ'קים ואפליקציות חיוב חשבון.  

 

תקציבים יכולים להתבצע עבור יחיד, משפחה, קבוצת אנשים, עסק, ממשלה, או כמעט כל דבר אחר שמכניס ומוציא כסף.

בניית תקציב מאפשרת לנהל את ההוצאות החודשיות שלך, להתכונן לאירועים הבלתי צפויים של החיים ולהיות מסוגל/ת להרשות לעצמך הוצאות גדולות מבלי להיכנס לחובות.

 

כדי לעקוב אחר התקציב והתזרים אין צורך בלימודי כלכלה באוניברסיטה או מצוינות במתמטיקה. זה גם לא אומר להצטמצם. זה אומר שתדע/י מאיפה מגיע הכסף ולאן הולך הכסף שלך.  זה הכול.

המשמעות: קבלת שליטה רבה יותר על הכספים שלך.

 

אפשר להסתדר הרבה זמן בלי לבנות תקציב, אבל אם לא מתקצבים את ההוצאות, עלולים להכניס חשבון המשפחה למינוס, להלוואות מיותרות ואפילו לקריסה כלכלית.

 

מלאו את הטופס וקבלו את המדריך להתנהלות כלכלית נכונה במתנה.

טופס בקשה לקבלת המדריך להתנהלות כלכלית נכונה במתנה

תודה. אשלח אליך את המדריך בדקות הקרובות

bottom of page