top of page

יעוץ לעסקים

היעד: ייעוץ להקמה ניהול ובדיקת כדאיות עסק

תחומי השירות

יעוץ להקמה ניהול ובדיקת כדאיות עסק - יעוץ לפני השקעה בעסק שווה לך הון


הייעוץ שלי יאפשר לך לבחון את רעיון העסק שלך בצורה אובייקטיבית ויעזור לך להחליט לגבי סיכויי ההצלחה או הכישלון שלו, עוד לפני השקעת כספים, זמן ומאמץ בהוצאת רעיון העסק אל הפועל.


1. הסטטיסטיקה מגלה לנו כי אחוז גבוה מן העסקים החדשים המוקמים מידי שנה צפויים לכישלון ולסגירה תוך השנתיים הראשונות לקיומם.2. יזמים ומנהלים רבים נכנסים להרפתקאות עסקיות מבלי לבצע בדיקת כדאיות, ומסתבר להם רק בשלבים מאוחרים יותר כי העסק נועד לכישלון, אז הם נאלצים לנטוש את הרעיון, כאשר הדבר כרוך בהפסד של הכספים הרבים והזמן והמאמץ שהושקעו.


3. הייעוץ שלי מועבר בצורה של שאלות. 

השאלות נוגעות לתחומים שונים של הקמת עסק חדש ומטרתם לעורר את מודעותך להיבטים השונים של הקמת עסק חדש וניהולו.


4. יש להתייחס אל השאלות ביושר עצמי ובאובייקטיביות והדבר ייתן בידך כלי יעיל על מנת להבין אם רעיון העסק שלך הינו כדאי ובר ביצוע, והאם בידיך כל המידע הדרוש להקמת העסק המתוכנן ולהבטחת הצלחתו.


היעוץ כולל שבעה מפגשים:

1:  הרעיון והעיתוי

2:  תיאור כללי של הפרויקט

3:  תנאים בסיסיים להצלחה

4: מכשולים עיקריים

5: התמורה מהעסק

6: שיעור ההכנסות וההוצאות הצפויות

7: ניתוח השוק והמתחרים


אין כל וודאות להצלחת עסקים, אבל יחד נעשה מאמץ וצעדים לצמצם את הסיכונים


bottom of page