top of page

הרצאות וסדנאות

היעד: שיפור המוטיבציה של העובדים

תחומי השירות

הרצאות וסדנאות בתחום הפיננסי:


בהרצאות והסדנאות שאני מעביר במקומות העבודה במכללות ובאקדמיה, המשתתפים לומדים את עיקרי התנהגות הכלכלית בהתאם למשאבים הכלכליים, המסוגלות והמוטיבציה להגיע לשיפור המצב הכלכלי של המשפחה או העסק.


אדם יציב כלכלית הוא מעורב יותר ואפקטיבי במקום העבודה ובכך תורם להצלחת המעסיק.

אני מעביר מגוון רחב של הרצאות וסדנאות :


1.  הרצאה על כלכלת המשפחה:

•ניהול התקציב המשפחתי

•התנהלות מול הבנקים

•צרכנות נבונה

•משכנתאות

•פנסיה


2.  סדנה של ארבעה מפגשים

•מיפוי הוצאות והכנסות משק הבית

•עקרונות בבניית תקציב על פי סדרי עדיפויות אישיים ובקרתו

•טיפים לצרכנות נבונה

•המשפחה כצוות בתהליך הכלכלי

•הסדר חובות

•תכנון עתידי כולל פנסיה וחסכון


3. הרצאה לצוות משאבי אנוש המעוניינים לקדם את נושא כלכלת המשפחה בתוך הארגון.


•איתור מצוקות כלכליות של עובדים.

•הבנה ומיפוי מצב כלכלי של עובדים.

•הנעת תהליך ניהול כלכלת המשפחה של העובד

bottom of page