חבילת שקט כלכלי מהירה ומקצועית למשפחה

מסע אל "שקט כלכלי" מתחיל באיזון בין הכנסות להוצאות ועמידה בהחזר הלוואות. 

מטרת הייעוץ והאימון שלי היא להביא אתכם לנקודה זו, ויותר 

אלי ליבנה שקט כלכלי

המסע אל "שקט כלכלי" מתחיל כאן!

מה כוללת חבילת הייעוץ הכלכלי המשפחתי ? 

  • מיפוי ושיקוף המצב הכלכלי הקיים: הכנסות/הוצאות, מאזן, תזרים מזומנים, ביטוחים, חובות/חסכונות.

    

  • בניית מסגרת תקציב משפחתית מאוזנת, לרבות החזרי חוב,  ומותאמת לצורכי המשפחה.

  • הדרכה לצרכנות נבונה לצורך שמירה על מסגרת התקציב ותזרים מזומנים חיובי ללא מינוס. 

  • בניית תכנית עבודה מעשית לשמירת מסגרת התקציב החדשה.   

  • שתי פגישות פרונטליות אחת בתחילת הייעוץ והשנייה בתום הייעוץ + פגישות אינטרנטיות ככל הנדרש.

  • סה"כ שעות העבודה בפגישות פרונטליות + אינטרנטיות + עבודה עצמית לניתוח הנתונים:  10 ש"ע.

  • המזמין יקבל דו"חות וסיכומי פגישות והן משימות לביצוע.  

 

  • הייעוץ נעשה תחת שמירה קפדנית של סודיות השיחות והנתונים.  

במשך המסע אבצע שינוי בתפיסה הכלכלית שלכם, שינוי שמחייב וויתור על מציאות כלכלית נוכחית לטובת מציאות כלכלית אחרת, טובה יותר.  כי מגיע לכם שקט כלכלי.   
 
את הייעוץ והאימון להבראת המצב הכלכלי אני ממקד בשינוי החשיבה וההתנהגות הכלכלית של כל המשפחה.  

תהליך ההבראה הכלכלית נמשך כ-6-9 חודשים.  חלק מהתוצאות הן מידיות.  

את התהליך עברו בהצלחה יותר מ- 300 משפחות בסדנאות ובפגישות פרטניות.     ​

מדיבורים יוצא אור. צלצל עכשיו: 052-3992060
לוגו אלי ליבנה - שקט כלכלי