מסע אל "שקט כלכלי" מתחיל באיזון בין הכנסות להוצאות ועמידה בהחזר הלוואות. 

מטרת הייעוץ והאימון שלי היא להביא אתכם לנקודה זו, ויותר !