יש לך חלום להקים עסק ולהיות עצמאי?

זהו המודל עליו נעבוד יחד לקבלת תכנית עסקית ותכנית עבודה לביצוע!